AKTUALNOŚCI

 

 

 

8.01.2014 r.

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu – materiałoznawstwo (link)

 

 

17.12.2013 r.

Rozpoczynamy rekrutację na II edycję szkolenia „Profesjonalny sprzedawca odzieży w nowoczesnym salonie handlowym”.  

Zapraszamy!

 

3.12.2013 r.

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu – materiałoznawstwo (link)

 

29.10.2013 r.

UWAGA!

 

Termin składania ofert (drogą mailową) zostaje przedłużony do godz. 23.59 dnia 31.10.2013 r. Termin składania ofert przesyłanych pocztą, kurierem lub składanych osobiście zostaje przedłużony do godz. 17.00.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

17.10.2013 r.

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu (link)

 

1.10.2013 r.

Rozpoczynamy realizację projektu „Profesjonalny sprzedawca odzieży w nowoczesnym salonie handlowym”. Szczegóły na stronie www.sprzedawca-odziezy.pl

 

29.08.2013 r.

 

Poszukujemy pracowników

 

W związku z realizacją projektu PO KL, Poddziałanie 8.1.1, poszukujemy pracowników na stanowiska:

 

-   Specjalista ds. sprawozdawczości i rozliczeń (link)

 

-   Specjalista ds. szkoleń (link)

 

-   Asystent koordynatora projektu (link)

 

31.12.2012 r.

 

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2013 r. działalność Oddziału firmy w Ostródzie ulega zawieszeniu.

 

12.06.2012 r.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia Wykonawcy do realizacji zadania „Ocena wypracowanej w urzędach dokumentacji systemowej”

Zapytanie ofertowe

Wzór Umowy

Potwierdzenie wizyty

 

11.06.2012 r.

 

UWAGA! DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 4 czerwca b.r. (Kodeks etyczny)

 

Uprzejmie informujemy, iż usługa będąca przedmiotem zapytania jest zwolniona z podatku VAT, ponieważ jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych (zgodnie z informacją Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Departament Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, z dnia 7 marca 2012 r.).

 

4.06.2012 r.

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia „Istota i cele kodeksu etycznego oraz zasady jego konstruowania” oraz opracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego wraz z określeniem procedur w przypadku jego naruszenia.

Zapytanie ofertowe

Wzór Umowy

 

15.02.2012 r.

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia auditorów wewnętrznych

Zapytanie ofertowe

Wzór Umowy

 

3.02.2012 r.

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z metod badania satysfakcji klienta w urzędach administracji samorządowej

Zapytanie ofertowe

Wzór Umowy

 

2.02.2012 r.

 

Unieważniamy zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2012 r. dotyczące wyboru firmy na przeprowadzenie szkolenia „Metody badania satysfakcji klienta”. Nowe zapytanie ofertowe zamieścimy na stronie w dniu jutrzejszym.

 

23.01.2012 r.

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z metod badania satysfakcji klienta w urzędach administracji samorządowej
Zapytanie Oferowe
Wzór Umówy

więcej informacji na stronie www.iso-pokl.pl

 

21.10.2011 r.

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń z komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
Zapytanie Oferowe
Wzór Umówy

 

więcej informacji na stronie www.iso-pokl.pl

 

12.10.2011 r.

Zapytanie ofertowe na prowadzenie szkoleń/konsultacji
link
Zapytanie Oferowe
link
Wzór Umów

więcej informacji na stronie www.iso-pokl.pl

 

1.10.2011 r.

1 października br. Rozpoczęliśmy realizację projektu "Wzrost jakości usług publicznych w urzędach administracji samorządowej poprzez wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania".

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V "Dobre rządzenie", Działanie 5.2 "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej".

 

14.03.2011 r.

Zapraszamy na nowe edycje szkoleniowe:

Podstawy projektowania wystaw- 11-13.04.2011 r. (poniedziałek-wtorek-środa)
Podstawy projektowania wystaw- 27-29.05.2011 r. (piątek-sobota-niedziela)
Podstawy projektowania wystaw i stylizacji manekinów- 12-14.05 i 23-24.05.2011 r.
Jak zwiększyć sprzedaż w salonie handlowym- 17-18.05.2011 r.
Szczegóły w zakładce:
Szkolenia otwarte / Oferta szkoleniowa

 

1.05.2010 r.

Rozpoczynamy realizację dwóch projektów szkoleniowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projektant Wystaw
Profesjonalny Sprzedawca Odzieży